Monday, September 21, 2009

"wink""wink"

i look at my phone...1 new message


sender :
tanging ikaw lamang sa puso ko..

Me reply back :
Hindi ako tumitigil ng kaiisip sa iyo. Ikaw ay
laging nasa isipan at puso ko. Maghihintay ako sa buong araw makita ko lamang
ang iyong matamis na ngiti at upang mamasdan ko kung paano ka
tumingin sa akin. Mahal kita at tanging ikaw lamang.
P/s : the translation?..please googling by yourself ya..huhu..

No comments: